Đạt thành tích cao trong hội thi nghi thức Đội năm  2019

Trường tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Khen thương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong hội thi nghi thức đội

Các em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba, tư

Trường tiểu học thi trấn đạt giải nhất nghi thức Đội và chỉ huy Đội

Trường tăng giấy khen cho TPT
Ngày hội thiếu nhi vui khoe
Trường Tặng giấy khen cho học sinh tham gia tốt hội thi nghi thức đội
Hội thi cờ vua cấp trường năm học 2018 – 2019
Hội Thi Nghi Thức Đội
Giáo viên tìm hiểu về sách pháp luật
29-NQ_TW_212441
  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

grass 1234
  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtttanhung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtttanhung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay