Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
304/12/2017Trường THTT Tân HưngBANG TONG HOP KQ CUOI NAM LOP 4,5 Tải về
204/12/2017Trường THTT Tân HưngBANG TONG HOP KQ CUOI NAM LOP 3 Tải về
104/12/2017Trường THTT Tân HưngBANG TONG HOP KQ CUOI NAM LOP 1,2 Tải về