Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
110/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 1/1 Tải về
210/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 1/2 Tải về
310/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 1/3 Tải về
410/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 1/4 Tải về
510/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 1/5 Tải về