Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
110/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 2/1 Tải về
210/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 2/2 Tải về
310/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 2/3 Tải về
410/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 2/4 Tải về