Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
0510/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 5/1 Tải về
0410/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 5/2 Tải về
0310/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 5/3 Tải về
0210/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 5/4 Tải về
0110/10/2017Trường Tiểu Học Thị Trấn Tân HưngLớp 5/5 Tải về