Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
3Trường THTT Tân HưngTONG HOP KQ GHKI LOP 4,5 Tải về
204/12/2017Trường THTT Tân HưngTONG HOP KQ GHKI LOP 3 Tải về
104/12/2017Trường THTT Tân HưngTONG HOP KQ GHKI LOP 1, 2 Tải về